Styret og kontaktpersoner

Styret i Agitato 2020

Følgende styret ble valgt på årsmøte 10.01.2020

 

Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Elisabeth Barhellestøl 95772211 post@agitato.no
Sekretær Åse Raneng 930671 54 aseraneng@gmail.com
Dirigent Åsne Barhellestøl 98209044 asne@agitato.no
Kasserer Gro Synnøve Bergsland 92230206  gro_synnove.bergsland @tinn.kommune.no
Nestleder Elisabeth K. Bye 48154533 elisabeth.k.bye@gmail.com
Styremedlem Janne Naper Standal 97660445 janne-s@online.no
Styremedlem Heidi Gaustad 99508972 gresen72.hg@gmail.com
Styremedlem Camilla Bråthen 99354016
Varamedlem Ann Kristin Marumsrud 95972513
Varamedlem Trine Skipper 99029833
Pianist Britt Elin Myrene  92046146 brmyrene@bbnett.no

Kontaktopplysninger:

Agitato  v/ Elisabeth Barhellestøl, Mælgate 3, 3660 Rjukan mailto:post@agitato.no