Styret og kontaktpersoner

Styret i Agitato 2024

Følgende styret ble valgt på årsmøte

Bytt ut _ med @ i mailadressen for å sende mail.

Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Elisabeth Bjerke Haugen 95772211 post_agitato.no
Sekretær Aslaug Veåsen avetinn_gmail.com
Kasserer Kjersti Kittelsen 92230206 kjerstikittel_gmail.com
Nestleder Lene Mårdalen 6967317 lenemardalen_hotmail.com
Styremedlem Aina Guttormsen
Styremedlem Anita G. Tverberg
Varamedlem Ann Kristin Marumsrud 95972513 ann.kristin.marumsrud_vinje.kommune.no
Dirigent Åsne Barhellestøl 98209044 asne_agitato.no
Pianist Knut Nyheim

Kontaktopplysninger:

Agitato  v/ Elisabeth Bjerke Haugen, Mælgate 3, 3660 Rjukan mail:post_agitato.no