Styret og kontaktpersoner

Styret i Agitato 2017/2018

Følgende styret ble valgt på årsmøte 11.11.17

 

Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Elisabeth Barhellestøl 95772211 post@agitato.no
Sekretær Synnøve Hovinbøle 48 10 67 17 seh@adolfsen.us
Dirigent Åsne Barhellestøl 98209044 asne@agitato.no
Kasserer Gro Synnøve Bergsland 922 30 206  gro_synnove.bergsland @tinn.kommune.no
Nestleder Elisabeth K. Bye 48154533 elisabeth.k.bye@gmail.com
Styremedlem Janne Naper Standal 97 66 04 45 janne-s@online.no
Styremedlem Heidi Gaustad 995 08 972 gresen72.hg@gmail.com
Varamedlem Trine Skipper 995 08 972 trine-skipper@live.no
Pianist Britt Elin Myrene  920 46 146 brmyrene@bbnett.no

Kontaktopplysninger:

Agitato  v/ Elisabeth Barhellestøl, Mælgate 3, 3660 Rjukan mailto:post@agitato.no