Styret og kontaktpersoner

Styret i Agitato 2021

Følgende styret ble valgt på årsmøte 18.01.2021.

Bytt ut _ med @ i mailadressen for å sende mail.

Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Elisabeth Bjerke Haugen 95772211 post_agitato.no
Sekretær Aslaug Veåsen avetinn_gmail.com
Kasserer Gro Synnøve Bergsland 92230206 gro.synnove.bergsland_vtfk.no
Nestleder Elisabeth K. Bye 48154533 elisabeth.k.bye_gmail.com
Styremedlem Janne Naper Standal 97660445 jnsjanne_gmail.com
Styremedlem Heidi Gaustad 99508972 gresen72.hg_gmail.com
Styremedlem Lene Mårdalen  46967317 lenemardalen_hotmail.com
Varamedlem Ann Kristin Marumsrud 95972513 ann.kristin.marumsrud_vinje.kommune.no
Dirigent Åsne Barhellestøl 98209044 asne_agitato.no
Pianist Knyt Nyheim

Kontaktopplysninger:

Agitato  v/ Elisabeth Bjerke Haugen, Mælgate 3, 3660 Rjukan mail:post_agitato.no