Agitato 110 år

Agitato fyller 110 år, og som seg hør og bør for en eldre jubilant blir hvert jubileum feiret!

Det startet 14. april 1914. Det ble  innkalt til møte i Fagforeningen på Rjukan hvor eneste sak på agenda var å danne ett arbeidersangerkor. 7 dager etterpå, den 21 april, hadde koret sin aller første øvelse. Siden den gang har koret uten avbrudd hatt øvelser hvor formålet er å utvikle sangglede og sangkvalitet hos det enkelte medlemmet og i koret.

Som navnene tilsier har vi gått fra å synge tradisjonelle arbeidersanger til moderne sanger i tiden, men fortsatt med budskap vi kan relatere oss til.

Med 110 års fartstid i lokalsamfunnet bidrar vi med å spre både sangglede og omsorg til kommunen vår. Vi holder gratiskonserter på helseinstitusjonene i Tinn, til jul har vi julekonsert hvor overskuddet går til Rjukan og Tinn Røde kors «Julehjelpen», vi har bidratt på kommunens arrangement «Fotspor» og synger på arrangement for reiselivsaktører i Tinn eks. NIA og Gaustabanen.

Koret teller i dag 29 aktive medlemmer. Dirigent har de siste 29. årene vært Åsne Barhellestøl, som i år går inn i sitt 35. medlemsår i koret.

Foto: Elisabeth Haig Jacobsen
Foto: Elisabeth Haig Jacobsen